Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Khuôn đùn nhôm

Nhôm đùn khuôn mẫu cho tản nhiệt

    Ưu điểm của nhôm đùn. Cải thiện khả năng biến dạng của nhôm. Nhôm ở trạng thái ứng suất nén ba hướng mạnh trong vùng biến dạng đùn, và độ dẻo của nó có thể được tác dụng đầy đủ để có được một lượng biến dạng lớn.