Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Khuôn đùn nhôm

Khuôn đùn nhôm nhà ở nhẹ

    Theo hướng dòng chảy bằng kim loại nhựa, đùn có thể được chia thành các loại sau đây: Tích cực đùn: trong sản xuất, hướng của dòng chảy kim loại là giống như hướng chuyển động của cú đấm Back-đùn: hướng của dòng chảy kim loại là ngược lại theo hướng ...