Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Khuôn ép xuất khẩu

Xuất khẩu khuôn ép sang châu Âu USA

    Sự khác biệt chính giữa khuôn xuất khẩu và khuôn không xuất khẩu là ống dẫn hướng và chân phun. Tất cả các khuôn mẫu đầu ra phải được làm đầy bằng móng tay ống và ổ khóa bên. Khuôn: Sử dụng ván khuôn “lkm”. Cột dẫn hướng được lật (bài hướng dẫn khuôn trước, tay hướng dẫn khuôn sau).