Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Phun kim loại đúc
Phun kim loại đúc thành phần điện tử

Phun kim loại đúc thành phần điện tử

    Các ngành công nghiệp điện tử là một người sử dụng chính của các bộ phận kim loại đúc tiêm, chiếm hơn 50% các bộ phận bán hàng ở Châu á. Kết nối phức tạp hình bây giờ chủ yếu sản phẩm MIM và miniaturisation thiết bị điện tử gọi là nhỏ hơn cho từng phần với hiệu suất tốt hơn lúc hạ...