Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Phun kim loại đúc

Thành phần điện tử MIM

    Các nhà sản xuất thích quá trình ép phun kim loại trên tài khoản của các hoạt động hoàn thiện tối thiểu, giảm lãng phí nguyên liệu và sản xuất các thành phần không giới hạn với các đặc tính nâng cao. MIM là một công nghệ tương đối hiệu quả về chi phí so với các phương pháp chế tạo thông thường khác ...