Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Phun kim loại đúc
Luyện kim bột kim loại ép phần

Luyện kim bột kim loại ép phần

    MIM (bột kim loại Injection Molding) là thế hệ thứ 5 của kim loại hình thành công nghệ. Hơn 40 năm phát triển, người dân dần dần tìm thêm các ứng dụng cho quá trình MIM đặc biệt là trong các ứng dụng sản phẩm của 3C. Từ Ban đầu dò dẫm đến giai đoạn trưởng thành, công nghệ MIM chứng kiến những thăng trầm...