Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Phun kim loại đúc
Bộ phận đúc kim loại chính xác MIM

Bộ phận đúc kim loại chính xác MIM

    Kim loại Injection Molding cho chính xác. Kim loại Injection Molding (MIM) là lý tưởng cho việc sản xuất khối lượng lớn các bộ phận kim loại với hình học phức tạp và dung sai chặt chẽ. MIM kết hợp các lợi ích thường liên quan đến ép phun nhựa với các tính chất của kim loại. MIM là từ viết tắt ...