Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Khuôn dập kim loại

Khuôn kim loại dập khuôn điện Liên hệ

    Quy trình xử lý nhiệt truyền thống cho khuôn đúc là kỹ thuật làm nguội, và các kỹ thuật xử lý bề mặt đã được phát triển trong tương lai. Do nhiều loại vật liệu có thể được sử dụng làm khuôn đúc, các kỹ thuật xử lý bề mặt và các ứng dụng xử lý bề mặt có thể có các hiệu ứng khác nhau trên các vật liệu khác nhau.