Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Overmolding Khuôn mẫu

Khuôn đôi Shot Overmolding

    "Overmould" thực sự là một ép phun thứ cấp. Sản phẩm thường bao gồm phần thân chính (phần cao su cứng) và phần ngoài (cao su mềm). Khi khuôn được sản xuất, thân nhựa cứng được sản xuất lần đầu tiên, và thiết kế khuôn nhựa cứng chính là phù hợp với ...