Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Overmolding Khuôn mẫu

Khuôn mẫu phụ tùng y tế

    Overmolding: Hai loại vật liệu nhựa không nhất thiết phải tiêm đúc trên cùng một máy ép phun, và được đúc trong hai phần; sau khi sản phẩm được lấy ra từ một bộ khuôn; nó được đặt trong một bộ khuôn khác để tiêm thứ hai. Vì vậy, nói chung, khuôn này ...