Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Overmolding Khuôn mẫu

Khuôn sản xuất

    Khả năng tương thích của TPE và các bộ phận kết cấu cao su cứng phải phù hợp, độ hòa tan phân tử rất gần và khả năng tương thích của các phân tử tốt hơn; Trong thiết kế, nó là cần thiết để tránh các góc sắc nét để đảm bảo rằng TPE là tiếp xúc tốt với các bộ phận cao su cứng và tăng cường ...