Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Khuôn đùn nhựa

Nhựa Extrusions LED Lampshade khuôn mẫu

    Từ extrude bao gồm Latin "cũ" (đi) và "trudere" (push), đồ họa mô tả quá trình phun ra "áp lực để lái xe vật liệu thông qua các mốc." Trong chế biến, polymer ở dạng bột hoặc dạng hạt thường là...