Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Khuôn đùn nhựa

Nhựa ép đùn khuôn phần chiếu sáng

    Khuôn đùn là phần cốt lõi của sản xuất đùn. Tình trạng công nghệ khuôn đùn có liên quan trực tiếp đến sự ổn định của sản xuất đùn, chất lượng của các sản phẩm ép đùn, hiệu quả của việc sản xuất đùn và tuổi thọ của khuôn. Do đó, thiết kế ...