Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Khuôn đùn nhựa

Bộ phận khuôn nhựa ép đùn

    Một loại khuôn được sử dụng để tạo thành một hình dạng liên tục của các sản phẩm nhựa, còn được gọi là một khuôn đùn, được sử dụng rộng rãi trong việc xử lý đường ống, que, monofilaments, tấm, phim, dây và cáp lớp phủ, hồ sơ, và muốn. Các thiết bị sản xuất tương ứng là một máy đùn nhựa ....