Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Khuôn ép nhựa

Bộ phận khuôn ép nhựa

    Khuôn cổng cạnh: Á hậu và cổng nằm trên đường chia tay, và sản phẩm được đẩy ra với nhau khi khuôn được mở ra. Thiết kế đơn giản, dễ xử lý và chi phí thấp, vì vậy nhiều người sử dụng hệ thống cổng cạnh.