Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Khuôn nhựa

Sản phẩm kỹ thuật số khuôn nhựa

    Khuôn đúc nhựa là viết tắt cho một mốc kết hợp cho nén ép, đùn nhựa, ép nhựa, thổi khuôn và thấp bọt đúc. Những thay đổi phối hợp trong khoang & lõi và phụ trợ hình thành hệ thống có thể xử lý một loạt các bộ phận nhựa của hình dạng khác nhau và...