Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Khuôn nhựa

Bảng điều khiển phía trước TV LED nhựa đúc

    Các công cụ và sản phẩm chúng tôi sử dụng trong sản xuất hàng ngày và phạm vi cuộc sống từ cơ sở của máy công cụ đến vỏ ngoài của máy, với một ốc vít nhỏ, nút và vỏ các thiết bị gia dụng khác nhau, tất cả đều có mối quan hệ chặt chẽ với khuôn . Hình dạng của khuôn xác định ...