Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Khuôn đúc áp lực

Khuôn nhôm đúc áp lực khuôn

    Sau khi đệm bằng silica gel được chuẩn bị, nó nên được đúc trong thời gian. Đổ silicone thành phần cao nhất của nấm mốc bằng tia nước, để cho nó chảy tự nhiên, và sử dụng brush dầu để đưa nó ra. Nếu nó là một phần của khuôn silicone, không chỉ là các sản phẩm toàn bộ nhưng cũng keo phải đồng đều...