Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Khuôn đúc áp lực

Die đúc áp lực khuôn phần

    Các sản phẩm Silicone có thể được chia thành ba loại chính theo các quy trình đúc khác nhau. Công cụ nén silicone Các sản phẩm silicone đúc thường được hình thành bằng cách áp dụng một áp lực thông qua một máy lưu hóa thông qua một khuôn mẫu nhiệt độ cao sau khi đặt một nguyên liệu silicon rắn ...