Trang chủ > Các sản phẩm > Khuôn mẫu > Silicone nén khuôn

Silicone nén khuôn Gasket y tế

    Sự lựa chọn của hình thức làm khuôn và việc lựa chọn các đường mốc là rất quan trọng. Đầu tiên, nó thuận tiện cho việc lấy khuôn. Thứ hai, dòng sản phẩm nên được chọn mà không ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể của sản phẩm. Thứ ba, nó không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Ví dụ, phần dòng ...