Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Phân tích Xu thế phát triển hiện đại của Rapid Prototyping
Aug 08, 2017

Rapid prototyping công nghệ từ các điểm hình thành của xem, phần có thể được xem như là một "điểm" hoặc bề mặt "" lớp phủ. Thông tin hình học của "điểm" hoặc "bề mặt" được lấy từ mô hình điện tử CAD, và sau đó kết hợp với thông tin tham số của quá trình chế tạo, vật liệu điều khiển thường xuyên và chính xác từ điểm tới bề mặt, và các bộ phận được xếp chồng lên nhau từ đối mặt với cơ thể. Việc áp dụng công nghệ RP trong lĩnh vực sản xuất cơ khí là do đặc tính riêng của nó, nó làm cho nó được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực chế tạo cơ khí, hữu ích hơn cho sản xuất các bộ phận đơn lẻ và một lượng nhỏ các bộ phận kim loại. Một số bộ phận phức tạp đặc biệt, bởi vì chỉ có một phần sản xuất, hoặc ít hơn 50 miếng nhỏ, thường có thể được sử dụng công nghệ RP trực tiếp đúc, chi phí thấp, chu kỳ ngắn.Rapid Prototyping
Khi chúng ta chọn việc sử dụng tạo mẫu nhanh chóng, vì chất lượng của nó trong tất cả các khía cạnh của việc sử dụng thiên nhiên, chúng ta cần chú ý đến, nhưng cũng cần chúng ta có một mức độ chú ý nhất định về chất lượng này, là đảm bảo rằng chúng tôi sử dụng thời gian có thể sử dụng tốt hơn hiệu quả, những cho cuộc sống dịch vụ của nó là sự tồn tại của một bản chất an ninh rất lớn. Công nghệ in 3D là một loạt các công nghệ tạo mẫu nhanh, nguyên tắc cơ bản của nó là sản xuất nhiều lớp, từ máy tạo mẫu nhanh chóng trong máy bay Xy thông qua hình thức quét của hình dạng phôi phần, trong khi z liên kết không liên tục ở mức độ dày của sự dịch chuyển, hình thức cuối cùng của phôi ba chiều. Hiện nay, công nghệ tạo mẫu nhanh chóng trên thị trường được chia thành công nghệ 3DP, công nghệ tạo lớp phủ tan FDM, công nghệ in lụa SLA, thiêu kết laser SLS, công nghệ tạo laser DLP và công nghệ đúc UV tia cực tím.
Bây giờ điều này tạo mẫu nhanh chóng là một trong những công nghệ tiên tiến, sử dụng của nó có thể làm cho ngành công nghiệp công nghệ để có được một sự phát triển tốt hơn.Rapid Prototyping
Hiện nay, công nghệ tạo mẫu nhanh chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp, và một số doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu theo đuổi công nghệ tiên tiến như vậy, cung cấp các dịch vụ tạo mẫu nhanh chóng chuyên nghiệp, các doanh nghiệp thông qua ngành công nghiệp cung cấp công nghệ tạo mẫu nhanh chất lượng cao, dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp trong nước. Công cụ nhanh là một trong những hướng quan trọng của công nghệ tạo mẫu nhanh chóng. Hiện nay, rất có lợi cho việc sản xuất dụng cụ nhanh chóng với công nghệ tạo mẫu nhanh chóng. Kể từ sự ra đời của công nghệ, đã được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp sản xuất ở các nước phát triển, và do đó sản xuất một lĩnh vực công nghệ mới.Rapid Prototyping