Trang chủ > Các sản phẩm > Tạo mẫu nhanh > Rapid Metal Prototyping
Gia công Titan Prototyping nhanh chóng bằng kim loại

Gia công Titan Prototyping nhanh chóng bằng kim loại

    Chiếc nguyên mẫu hoàn toàn xác minh xuất hiện sản phẩm của bạn và thiết kế cấu trúc, và phản ánh những lợi thế và bất lợi, và cải thiện trong thời gian để rút ngắn thời gian phát triển và cải thiện của bạn "chống lại khả năng." Thứ hai, nguyên mẫu là một mô hình và trưng bày các mẫu, nó có thể...