Trang chủ > Các sản phẩm > Tạo mẫu nhanh > Rapid Metal Prototyping

Nhanh chóng kim loại nhôm Prototyping

    Nguyên mẫu ban đầu bị hạn chế bởi các điều kiện khác nhau; hầu hết công việc của nó được thực hiện bằng tay. Thời gian đầu khá dài và chất lượng khó đáp ứng yêu cầu về hình dạng và hình dạng trên bản vẽ. Chức năng của tính hợp lý cấu trúc cũng giảm đáng kể. Với sự tiến bộ của ...