Trang chủ > Các sản phẩm > Tạo mẫu nhanh > Tạo mẫu nhanh bằng nhựa

Nhanh chóng Prototyping nhựa ô tô

    Theo các hiệu ứng để có thể đạt được, nó có thể được chia thành nguyên mẫu xuất hiện và cấu trúc nguyên mẫu và mẫu thử nghiệm chức năng: (1) xuất hiện mẫu: nó chủ yếu được sử dụng để kiểm tra sự xuất hiện của sản phẩm. Nó đòi hỏi sự xuất hiện xinh đẹp và màu sắc chính xác. Nhưng yêu cầu của...