Trang chủ > Các sản phẩm > Tạo mẫu nhanh > Tạo mẫu nhanh bằng nhựa

Ánh sáng bằng nhựa nhanh chóng Prototyping

    (1) kiểm tra thiết kế nguyên mẫu là không chỉ có thể nhìn thấy, nhưng cũng touchable. Bằng trực giác, nó có thể phản ánh của nhà thiết kế sáng tạo trong các hình thức của các đối tượng thực tế, tránh những hạn chế của "rút ra được rất đẹp trai và không làm cho nó tốt". Do đó, việc sản xuất các nguyên mẫu là...