Trang chủ > Các sản phẩm > Tạo mẫu nhanh > Tạo mẫu nhanh bằng nhựa

Tạo mẫu nhanh bằng nhựa y tế

    Nguyên mẫu có thể được chia làm bốn loại: nguyên mẫu nhựa có thể chia bốn loại: nguyên mẫu nhựa, nguyên mẫu silicon, nguyên mẫu kim loại và nguyên mẫu bùn: (1) Nguyên mẫu nhựa: nguyên liệu của nó là nhựa, chẳng hạn như tivi, màn hình, điện thoại và vân vân . (2) Nguyên mẫu Silicone: ...