Trang chủ > Các sản phẩm > Tạo mẫu nhanh > Tạo mẫu nhanh bằng nhựa

Cửa nhựa xe tạo mẫu nhanh

    Gia công CNC là một cách truyền thống để loại bỏ vật liệu dư thừa khỏi khoảng trống để có được mẫu thử được yêu cầu. Về mặt kỹ thuật, đây là một phương pháp tích hợp thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD), sản xuất máy tính hỗ trợ (CAM), điều khiển số máy tính (CNC) và các tính năng nâng cao khác ...