Trang chủ > Các sản phẩm > Tạo mẫu nhanh > Tạo mẫu nhanh bằng nhựa

Phay CNC nhanh chóng tạo mẫu nhựa

    Nguyên mẫu có thể được chia thành nguyên mẫu thủ công và nguyên mẫu CNC dựa trên phương pháp sản xuất: (1) Nguyên mẫu thủ công: Công việc chính của nó được thực hiện bằng tay. (2) CNC Prototype: công việc chính của nó là đạt được bằng máy CNC. Theo các thiết bị khác nhau được sử dụng, nó có thể được chia thành Rapid ...