Trang chủ > Các sản phẩm > Tạo mẫu nhanh > Tạo mẫu nhanh bằng nhựa

Thiết bị y tế tạo mẫu nhanh bằng nhựa

    Nguyên mẫu CNC có thể được chia thành hai loại: laser nhanh chóng prototyping (SLA / SLS) và gia công CNC, cả hai đều có riêng của họ vật liệu chế biến đặc biệt.Laser Rapid Prototyping (SLA / SLS) Laser nhanh chóng prototyping được chia thành hai loại, SLA và SLS. SLA là một quá trình sử dụng Stereo ...