Trang chủ > Các sản phẩm > Tạo mẫu nhanh > Tạo SLA SLA nhanh chóng

Bộ phận SLA SLS Prototyping nhanh chóng

    Công nghệ SLA: SLA (Stereo in thạch bản máy, nhựa cảm quang có chọn lọc chữa khỏi). Các bồn chứa chất lỏng chứa đầy những loại nhựa chất lỏng cảm quang, nhanh chóng kiên cố hóa dưới bức xạ của tia cực tím laser phát ra từ laser (SLA là khác nhau từ laser...