Trang chủ > Các sản phẩm > Tạo mẫu nhanh > Tạo SLA SLA nhanh chóng

Nhanh chóng Prototyping SLS SLA nhựa

    SLS công nghệ kỹ thuật nguyên tắc: SLS (chọn lọc Laser Sintering). Các kỹ thuật sử dụng một lớp bột để đặt một lớp vật liệu bột lên trên bề mặt được hình thành phần và làm nóng nó đến nhiệt độ chỉ dưới điểm sintering bột, và điều khiển hệ thống điều khiển laser...