Trang chủ > Các sản phẩm > Tạo mẫu nhanh > Rapid Vacuum Casting Prototyping

Rapid Vacuum Casting Prototyping Sản xuất

    Ưu điểm của việc đúc khuôn chân không: Thích hợp cho việc chế biến và sản xuất hàng loạt nhỏ; Chi phí thấp và thời gian ngắn; Nhanh và hiệu quả cao. Chúng ta cần chú ý gì trong quá trình sản xuất khuôn đúc chân không?