Trang chủ > Các sản phẩm > Hoàn thiện bề mặt

Bề mặt hoàn thiện sản mạ sơn tĩnh điện

    Nói chung, có hai giải thích cho xử lý bề mặt; một là xử lý bề mặt tổng quát, nó bao gồm các phương pháp vật lý và hóa học khác nhau như pretreatment, xi mạ, sơn, hóa chất oxy hóa, nhiệt phun thuốc, vv.; khác là thu hẹp xử lý bề mặt, chỉ...